Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Φωτογραφίες: Μάριος Ιωσηφίδης