Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Εικόνα από “Το κόκκινο φόρεμα της Σαβέλ” (κείμενο: Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή / εικονογράφηση: Ντανιέλα Σταματιάδη)