Μαρίνα Μιχαηλίδου-Καδή

Συγγραφέας παιδικών βιβλίων

Φωτογραφία: Μάριος Ιωσηφίδης